Biotebal tabletki (lek)

BIOTEBAL

LEK W
ZMAGANIACH Z
NIEDOBORAMI
BIOTYNY!

Produkt

Biotebal to lek z wygodnym dawkowaniem (1 tabletka dziennie). Wystarcza na miesiąc kuracji. 

Wskazaniem do zastosowania Biotebalu jest niedobór biotyny – a to może być przyczyną nadmiernego wypadania włosów, zaburzeń ich wzrostu czy łamliwości paznokci.
Biotyna to substancja czynna, której działanie sprawdzone zostało w badaniu klinicznym.

Jak stosować lek Biotebal?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
zwykle 5 mg na dobę.

Uwaga: lek należy stosować regularnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotebal
Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi.

Pominięcie zastosowania leku Biotebal
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Biotebal
Substancją czynną leku jest biotyna. Każda tabletka zawiera 5 mg biotyny.
Pozostałe składniki leku to: sorbitol (E420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Jak wygląda lek Biotebal i co zawiera opakowanie:
Tabletki Biotebal są barwy białej, obustronnie płaskie, o gładkiej powierzchni.

Tekturowe pudełko zawiera:
30, 60 lub 90 tabletek w polietylenowym pojemniku z wieczkiem wciskanym ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
Polfa Warszawa S.A.

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
ul. Szypowskiego 1
39-460 Nowa Dęba

Ikona Ikona

Co to jest lek Biotebal i w jakim celu się go stosuje

Lek należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.
Biotebal stosuje się w niedoborze biotyny.

Lek może być stosowany w wynikających z niedoboru biotyny przypadkach: wypadania włosów, zaburzeń wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmiernej łamliwości oraz stanów zapalnych skóry zlokalizowanych wokół oczu, nosa, ust.
Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biotebal

Jeśli pacjent ma uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biotebal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.
Hormony steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach.

Podczas przyjmowania leku nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować zahamowanie wchłaniania biotyny.
Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w tym okresie.

Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika do mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzono, aby wpływało to na niemowlę karmione piersią. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Właściwości biotyny oraz rodzaj stwierdzanych działań niepożądanych wskazują, że lek nie wpływa niekorzystnie na wykonywanie tych czynności.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Biotebal

Lek pakowany w blistry, w tekturowym pudełku:
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek pakowany w polietylenowy pojemnik, w tekturowym pudełku:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.                                                                           

Uwaga: w pojemniku znajduje się środek pochłaniający wilgoć oznakowany w języku angielskim Do not eat. Nie nadaje się on do spożycia i powinien pozostawać w pojemniku przez cały okres stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Pytania i odpowiedzi

Biotebal 5 mg – zwykle stosuje się jedną tabletkę na dobę.

Nie ma zaleceń dotyczących długości terapii produktem leczniczym Biotebal. Okres stosowania leku zależy od stanu pacjenta (choroby podstawowej), nie można podać ogólnych zaleceń odnośnie czasu stosowania, które będą miały zastosowanie we wszystkich przypadkach. Kluczową rolę w leczeniu odgrywa regularne przyjmowanie produktu Biotebal. W przypadku stosowania biotyny w problemach natury kosmetycznej (np. wypadanie włosów, kruchość paznokci), wynikających z niedoboru tej witaminy, pozytywne skutki terapii w można zaobserwować po kilku (najwcześniej po ok. 2-3) miesiącach stosowania.

Nie ma zaleceń dotyczących konieczności stosowania przerw podczas używania produktu leczniczego Biotebal. Stosowanie leku Biotebal można przerwać w dowolnym momencie.

Produkt leczniczy Biotebal jest lekiem zawierającym biotynę w dawce 5 mg i jest wskazany jest do stosowania w niedoborach biotyny. W przypadku stosowania biotyny w problemach natury kosmetycznej (np. wypadanie włosów), które mogą być skutkiem niedoboru tej witaminy, pozytywne efekty terapii w można zaobserwować po kilku (najwcześniej ok. 2-3) miesiącach stosowania, o ile rzeczywiście zły stan włosów wynika z niedoboru biotyny. Tak jak w przypadku innych witamin, kluczową rolę w leczeniu zajmuje regularne przyjmowanie leku. Jeśli stan włosów jest niezadawalający i nie poprawia się od dłuższego czasu, pomimo stosowania leku Biotebal, warto rozważyć wizytę u dermatologa, który będzie mógł zaproponować odpowiednie leczenie.

Produkt leczniczy Biotebal jest lekiem zawierającym biotynę w dawce leczniczej: 5 mg (= 5 000 µg). Większość dostępnych na rynku produktów zawierających biotynę to suplementy diety, w których zawartość biotyny wynosi od 48 µg do 350 µg, co stanowi od 0,96% do 7% zawartości biotyny w produkcie Biotebal.

Nie należy stosować produktu leczniczego Biotebal w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy go stosować u kobiet w tych okresach. Biotyna przenika do mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzono, aby wpływało to na niemowlę karmione piersią.

Nie ma danych dotyczących stosowania leku Biotebal u dzieci. Pomimo że Biotebal 5 mg tabletki jest lekiem dostępnym bez recepty, to o jego zastosowaniu u dziecka powinien zadecydować lekarz.

W przypadku różnego rodzaju chorób (np. choroby tarczycy, choroby nowotworowe, czy inne stany kontrolowane przez lekarza) zachęcamy do skontaktowania się z lekarzem lub lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem przyjmowania leku Biotebal. W razie dalszych wątpliwości polecamy oficjalne zapytanie przez formularz kontaktowy: http://www.polpharma.pl/firma/kontakt/

Jak każdy lek, Biotebal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stwierdzone możliwe działania niepożądane to w pojedynczych przypadkach zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka. Nie zaobserwowano natomiast tycia. Występowanie dolegliwości związanych z przyjmowaniem biotyny można zgłosić bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na adres: Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Centrum zdrowego włosa. Pozostałe artykuły

Artykuły

Pielęgnacja włosów

Obrazek wyróżnijacy

Najczęstsze błędy w doborze szamponów i odżywek do włosów

Dla pięknych, zdrowo wyglądających, silnych włosów gotowi jesteśmy stosować kilka preparatów do skóry głowy i włosów. Jeden na przetłuszczanie, drugi na wypadające włosy, kolejny odżywiający, a na koniec stylizujący i zabezpieczający włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wśród mnogości kosmetyków dostępnych na rynku łatwo się zagubić. Jak więc ustrzec się przed najprostszymi błędami?

więcej

Artykuły

Pielęgnacja włosów

Obrazek wyróżnijacy

Dostarczanie składników odżywczych i aktywnych do skóry głowy i włosów

Dobry wygląd fryzury i włosów jest postrzegany w społeczeństwie jako podstawa higieny. Niedawna moda na naturalny wygląd włosów, a nawet nieład, również wymaga odpowiedniej stylizacji i zdrowego wyglądu włosów, aby nie był traktowany jak zaniedbanie.

więcej

Pielęgnacja włosów

Porady

Obrazek wyróżnijacy

Przyczyny łamliwych, suchych i kruchych włosów

Każdy z nas, przynajmniej raz w życiu z niepokojem zauważył, że z jego włosami dzieje się coś niedobrego. Stały się słabe, kruche, łamliwe. Wypadają w większej ilości niż zwykle. Najczęściej problem ten dotyczy kobiet.

więcej

Artykuły

Pielęgnacja włosów

Obrazek wyróżnijacy

Gdzie szukać biotyny - źródła i występowanie biotyny w jedzeniu

Prawidłowo zbilansowana dieta dostarcza odpowiednich ilości substancji odżywczych, witamin i minerałów niezbędnych do właściwego funkcjonowania...

więcej